Status på udrulningen af SAPA

Idriftsættelsen af SAPA påvirkes af forsinkelsen på monopolbruddet.

For nyligt orienterede KOMBIT kommunerne om, at KMD bliver mindst tre måneder forsinket på afgørende dele af Støttesystemerne. KOMBIT afventer nu en tilbagemelding på, hvordan KMD vil håndtere de udfordringer, der har givet anledning til forsinkelserne, og vil på den baggrund analysere de forretningsmæssige konsekvenser for de øvrige monopolbrudsprojekter, herunder SAPA.

Ifølge KOMBITs eksisterende udrulningsplan for SAPA skal kommunerne i den ordinære bølge 1 og 2 idriftsætte SAPA hhv. 1. april og 1. maj 2017. Det betyder, at disse kommuner ifølge denne plan skal begynde på planlægningsfasen hhv. 1. juli og 1. august 2016 og varsles om idriftsættelse samt modtage første version af SAPA’s udrulningshåndbog og tilhørende KIGO-opgaver 1. juli og 1. august.

Idriftsættelsen af SAPA udskydes

På grund af KMD’s forsinkelser udskyder vi imidlertid idriftsættelsen af SAPA for kommunerne i disse to bølger og dermed også varslinger, udrulningshåndbog og KIGO-opgaver, indtil vi har vished for KMDs plan for leverance af Støttesystemerne. Vi vender tilbage med mere information, når den nye tidsplan foreligger.

Har du spørgsmål eller kommentarer til SAPA, er velkommen til at sende en mail til sapa@kombit.dk.