Status for SAPA

Læs om aktiviteterne i SAPA-projektet det forgangne halve år og den opdaterede tidsplans betydning for kommunerne.

Her ved overgangen til andet halvår af 2015 er det oplagt at gøre status for det forgangne halvår for SAPA. 

SAPA tildelte primo året kontrakten til Netcompany. Der har siden pågået et konstruktivt samarbejde, og udvikling baseret på agile principper er nu i gang. Mange kommuner er involveret i arbejdet, og der har blandt andet været afholdt en række workshops for at skabe en brugervenlig SAPA-løsning.

Kommunerne blev på de velbesøgte netværksmøder i juni orienteret om seneste nyt, ligesom der blandt andet blev fokuseret på kommunernes og KOMBITs arbejde med snitflader og overblik over eksisterende sager i KMD Sag. Materialet fra dagene er tilgængeligt her. Bemærk at netværksdagene oktober 2015 bliver rykket - formentlig til november 2015. Mere information herom efter sommerferien.

Endelig er der netop udpeget ti pilotkommuner, som skal være de første til at ibrugtage SAPA.

I det næste halve år rettes fokus primært på fortsat udvikling af SAPA-løsningen og KMD Sag-synkronisering samt på detailplanlægning af implementering, der vil medføre flere forberedende opgaver til kommunerne i KIGO.

Opdateret tidsplan

Den netop opdaterede tidsplan for monopolbruddet betyder, at SAPA forventer, at de første pilotkommuner skal ibrugtage løsningen i efteråret 2016.

Den opdaterede tidsplan medfører ikke ændringer i de allerede definerede opgaver i KIGO. Deadlines for opgaverne fastholdes, fordi de fortsat er vigtige i kommunernes forberedelse med at kunne frigøre sig fra KMD Sag. Her skal man blandt andet udarbejde sin KMD Sag exit-strategi.

Dog vil SAPA-projektet ikke følge op på løsningen af de allerede beskrevne opgaver før vi er længere med mere konkret planlægning af kommunernes implementering.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer kan som altid sendes til sapa@kombit.dk.