Status for de kommende udbud på monopolområdet

KOMBIT er nu på vej med de første udbud som led i arbejdet med konkurrenceudsættelsen af monopolområdet.

Allerede i 3. kvartal 2013 vil Støttesystemerne i den fælleskommunale Rammearkitektur og fagsystemet Kommunernes Ydelsessystem efter planen gå i udbud. I 4. kvartal 2013 er det planlagt, at de to øvrige fagsystemer, SAPA- og Sygedagpenge-projektet, skal i udbud. Dermed vil alle projekter i første fase af monopolbruddet, som kommunerne har tilsluttet sig, være sat i udbud.

Monopolbruds-projekterne følger således, med enkelte justeringer, fortsat tidsplanen. Justeringerne skyldes, at kommunernes tilslutningsproces tog lidt længere tid end forventet, og at det sideløbende har været vigtigt at få afklaret forløbet for udfasning mv. Du kan se tidsplanen for monopolbrudsprojekterne her samt hele KOMBITs porteføljeoversigt her.

Du kan følge de enkelte projekter på deres projektsider på KOMBIT.dk. Via nyheder og statusopdateringer vil projekterne løbende orientere om behov for involvering fra kommuner og leverandører samt fremskridt og udfordringer i de enkelte projekter.