Standard for databehandleraftaler til SkoleIntra mellem itslearning og kommuner klar

Med udgangspunkt i den nye persondataforordning og efter ønske fra Kit@s bestyrelse, er der blevet udarbejdet en fælleskommunal standard-databehandleraftale til eksisterende aftaler med itslearning.

Kommuner, KOMBIT og itslearning har i fællesskab udarbejdet et bud på en standard-databehandleraftale til SkoleIntra, som kan anvendes til eksisterende aftaler mellem itslearning og kommunerne. Parterne har taget udgangspunkt i den standard-databehandleraftale, som blev udarbejdet tidligere i år af KOMBIT, SKI og KMD, der er modelleret over KL/KOMBITs skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører.

Præmisserne for udarbejdelse af standard-databehandleraftalen har været:

  • Kommunerne pålægges en række forpligtelser efter lovgivningen, men må udover disse aftaleretligt ikke stilles ringere efter maj 2018 end i dag
  • Aftalen er baseret på en minimummodel med fokus på overholdelse af loven uden yderligere krav og dermed uden ekstraomkostninger for kommunerne til sådanne krav
  • Aftalen tager afsæt i den allerede eksisterende skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører
  • At versionen indeholder nuværende og kommende lovgivningskrav til indholdet i en databehandleraftale
  • At aftalen kan anvendes til kommuners eksisterende aftaler med itslearning.

Standard-databehandleraftalen mellem itslearning og kommuner finder du her i både word-format og pdf-udgave.

En hjælp – ikke et krav

Det er vigtigt at understrege, at standard-databehandleraftalen skal ses som en hjælp til kommunerne. Det står kommunerne frit for at foretage egne forhandlinger med itslearning, så det er altså frivilligt, om man vil benytte aftalen eller ej.

Ønsker man at benytte standard-databehandleraftalen, kan man kontakte itslearning, som sender en færdigudfyldt databehandleraftale til kommunerne, hvor alle bilagsoplysninger – herunder kommunens dataansvarliges instruks til databehandler – så vidt muligt er udfyldt. Kommunen bør selv gennemgå oplysningerne og sikre, at den enkelte databehandleraftale er korrekt udfyldt, inden aftalen underskrives.

Hvornår kan standard-databehandleraftalen anvendes?

Denne databehandleraftale dækker helt specifikt og udelukkende aftaler mellem kommuner og itslearning. Ved alle øvrige aftaler mellem kommuner og it-leverandører henviser KOMBIT til, at kommunerne kan benytte den tidligere udarbejdede skabelon hertil.

FAQ og oversigt over betalbare ydelser

For at skabe så stor gennemsigtighed som muligt mellem kontrakt, databehandleraftale og prissætning er der udarbejdet en FAQ til databehandleraftalen samt et overblik over de eventuelle betalbare ydelser, som følger af aftalens rettigheder og pligter i forhold til de forskellige aftaletyper. Flere af de spørgsmål, der indgår i FAQ’en, er stillet af kommunerne i forbindelse med høringen.

KOMBIT er ved at afslutte dialogen med de sidste it-leverandører

KOMBIT er, med opbakning fra Kit@, i dialog med andre it-leverandører, som det kunne være relevant at etablere et samarbejde med om en fælleskommunal standarddatabehandleraftale efter samme model som med KMD, EG, Schultz, Rambøll, Subit og itslearning. De leverandører er: DXC og Systematic. Herefter vil KOMBITs arbejde med udarbejdelse af de leverandørspecifikke standard-databehandleraftaler være afsluttet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Videncentret på videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495