Standard for databehandleraftaler mellem KMD og kommuner klar

Med udgangspunkt i den nye persondataforordning og efter ønske fra flere kommuner, der er repræsenteret i Kit@s bestyrelse, har KOMBIT sammen med SKI udarbejdet en standarddatabehandler- aftale, som kan understøtte kommuner- nes eksisterende aftaleportefølje med KMD.

Efter drøftelser mellem SKI, KOMBIT, kommuner og KMD har parterne i fællesskab udarbejdet et bud på en standarddatabehandleraftale mellem KMD og kommunerne, som kan bruges i forhold til eksisterende aftaler. Parterne har taget udgangspunkt i KOMBITs og KL’s skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører og har lagt vægt på at øge gennemsigtigheden i forhold til prissætning i aftalen.
 

Både tidmæssig og økonomisk besparelse for kommuner
Opfordringen fra Kit@s bestyrelse om at få udarbejdet databehandleraftalen bunder i mængden af aftaler, som kommunerne har med KMD. Uden denne aftale, ville det blive en tidskrævende opgave for kommunerne at få databehandleraftalerne på plads.
 

Præmisserne for udarbejdelse af standard-databehandleraftalen har været:

 • Kommunerne pålægges en række forpligtelser efter lovgivningen, men må udover disse aftaleretligt ikke stilles ringere efter maj 2018 end i dag
 • Aftalen er baseret på en minimummodel, med fokus på overholdelse af loven uden yderligere krav og dermed uden ekstraomkostninger for kommunerne til sådanne krav
 • Aftalen tager afsæt i den allerede eksisterende skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører
 • At det er en version, der indeholder nuværende og kommende lovgivningskrav til indholdet i en databehandleraftale
 • At den kan anvendes til kommuners eksisterende aftaler med KMD
   

En hjælp - ikke et krav
Det er vigtigt at understrege, at standard-databehandleraftalen skal ses som en hjælp til kommunerne. Det står kommunerne frit for at foretage egne forhandlinger med KMD, så det er altså frivilligt, om man vil benytte den eller ej.

KMD sender en færdigudfyldt databehandleraftale til kommunerne, hvor alle bilagsoplysninger – herunder kommunens dataansvarliges instruks til databehandler – så vidt muligt er udfyldt. Kommunen bør selv gennemgå oplysningerne og sikre, at den enkelte databehandleraftale er korrekt udfyldt, inden aftalen underskrives.
 

Hvornår kan standard-databehandleraftalen anvendes?
Denne databehandleraftale dækker helt specifikt og udelukkende fire overordnede typer af aftaler mellem kommuner og KMD. Disse er:

 • Aftaler mellem kommuner og KMD om løsninger på KMD-standardvilkår
 • Aftaler, der er indgået mellem kommuner og KMD under SKI’s rammeaftale 02.19 – ASP/Cloud
 • Aftaler, der er indgået under transitionsaftalen (TSA-løsninger)
 • Øvrige aftaler, herunder aftaler hvor kommunerne selv har lavet udbud på egne vilkår, som KMD har vundet.

Ved alle øvrige aftaler mellem kommuner og it-leverandører, henviser KOMBIT til, at kommunerne kan benytte den tidligere udarbejdede skabelon hertil.
 

FAQ og oversigt over betalbare ydelser
For at skabe så stor gennemsigtighed som muligt mellem kontrakt, databehandleraftale og prissætning er der udarbejdet en FAQ til databehandleraftalen samt et overblik over de eventuelle betalbare ydelser, som følger af aftalens rettigheder og pligter i forhold til de forskellige aftaletyper. Flere af de spørgsmål, der indgår i FAQ’en, er stillet af kommunerne i forbindelse med høringen.

Standard-databehandleraftalen mellem KMD, SKI og kommuner, finder du både i word-format og pdf-udgave. Desuden finder du den tilhørende FAQ her
 

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Videncentret på videncenter@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495