Støttesystemerne passerer vigtig milepæl

KOMBITs projekt vedr. udvikling af fælleskommunale støttesystemer har taget et afgørende skridt imod en egentlig idriftsættelse af den første version af systemerne.

KMD har med tilfredsstillende resultat gennemført den første række af tests af Støttesystemerne. Dermed følger projektet tidsplanen og fortsætter arbejdet frem mod ibrugtagning af den første version af Støttesystemerne i andet kvartal 2016.

Omfattende leverancetest

For at sikre den rette fremdrift i projektet, har KOMBIT og KMD fastsat en række fælles milepæle for projektets leverancer. En af de afgørende milepæle er Kontrolpunkt 1712 (KP1712), der skal skabe vished for, at den første version af Støttesystemerne har den nødvendige kvalitet til, at projektet kan fortsætte arbejdet frem mod en egentlig idriftsættelse i foråret.

KP1712 er nu gennemført ud fra en plan med tre hovedelementer:

  • End-to-end demonstration, der er en uformel fremvisning, der skal vise sammenhænge og integrationer på tværs af Støttesystemerne
  • Delleveranceprøver, der er en formel afprøvning af grundfunktionaliteten og integrationerne i de enkelte Støttesystemer hver for sig
  • Kodeinspektion, der skal sikre at KOMBIT får vished for kvaliteten af kildekoden

Tilfredsstillende testresultater – og én manglende leverance

Resultaterne af KP1712 foreligger i form af en veloverstået demonstration af tværgående sammenhænge, en overordnet inspektion af KMD’s kode samt en række testrapporter, der er godkendt af KOMBIT. Overordnet set er KOMBIT tilfreds med, at projektet nu er i god gænge og leverer tilfredsstillende kvalitet.

KMD har leveret syv ud af otte støttesystemer. Der er tale om de systemer, der udgør kernen i Støttesystemerne. Det er meget tilfredsstillende, at grundstammen i det samlede system er på plads, og at udviklingsprojekterne KY, KSD og SAPA, der skal realisere monopolbruddet på KMD’s eksisterende it-løsninger, kan forberede arbejdet med at teste op i mod disse syv støttesystemer.

Der har dog været udfordringer med Administrationsmodulet, som er et særskilt system, der håndterer administrative processer for de øvrige syv systemer. Administrationsmodulet bliver desværre ikke klar til idriftsættelsen af den første version af Støttesystemerne i andet kvartal, og de opgaver, som Administrationsmodulet skulle løse, bliver derfor midlertidig løst via manuelle processer. Leverandøren arbejder på højtryk for at få dette system bragt tilbage på sporet, så man kan færdiggøre en samlet leverance af den næste - og endelige version af Støttesystemerne medio 2016.

Der er endvidere etableret et testmiljø til at teste integrationerne mellem Støttesystemerne og Serviceplatformen, men dette miljø har været ramt af opstartsvanskeligheder, der har udfordret KOMBITs tidsplan for monopolbrudsprogrammet.

Følger tidsplanen

Med resultaterne fra KP1712 kan KOMBIT fastholde den tidplan, der er offentliggjort for projektet. Det betyder, at den første version af Støttesystemerne, der er uden Administrationsmodulet, kan idriftsættes og testes mod udvalgte fagløsninger i andet kvartal 2016. Den endelige version af Støttesystemerne skal efter planen være driftsklar medio 2016.

Fakta om Støttesystemerne

I forbindelse med monopolbruddet har KL bedt KOMBIT om at specificere og indkøbe en ny fælleskommunal it-infrastruktur med afsæt i Den Fælleskommunale Rammearkitektur. Resultatet er Støttesystemerne, der er otte selvstændige, men integrerede it-løsninger. Støttesystemerne skal bl.a. sikre, at kommunernes fagsystemer kan fungere sammen og få adgang til relevante data.

I første omgang skal Støttesystemerne understøtte de tre fagsystemer KY, KSD og SAPA, men kan også benyttes af andre kommunale it-løsninger, når monopolbruddet er succesfuldt implementeret.

Støttesystemerne udgør et helt afgørende fundament for monopolbruddet og fremtidige fællekommunale it-løsninger, og har som følge heraf særdeles stor bevågenhed hos KL, kommunerne, KOMBIT og leverandøren KMD.

Læs mere om Støttesystemerne på KOMBITs hjemmeside.