Spørgsmål/svar til Sip2-profilen

Her finder du leverandørernes spørgsmål til SIP2-profilen, samt svar hertil.

KOMBIT udsendte i januar 2015 information om SIP2-profil til 3-partsleverandørerne.

Efterfølgende er der kommet flere kommentarer/spørgsmål til profilen. I vedlagte fil kan du læse disse kommentarer/spørgsmål, samt svar hertil.