Spørgsmål til leverandører ifm. review af Samarbejdsplatformen

KOMBIT er nu nået videre med udbudsmaterialet til Samarbejdsplatformen. Materialet er blevet offentliggjort med henblik på at modtage kommentarer fra kommuner og leverandører.

KOMBIT er nu nået videre med udbudsmaterialet til Samarbejdsplatformen. Materialet er blevet offentliggjort med henblik på at modtage kommentarer fra kommuner og leverandører.  Deadline for review af udbudsmaterialet er den 1. juli. Reviewbesvarelser skal indskrives i de tilhørende skemaer, som findes sammen med det øvrige materiale. Alle materialer findes her.

I forbindelse med materialet har KOMBIT formuleret en række specifikke spørgsmål, som vi ønsker at leverandørerne tage stilling til. Spørgsmålene ønskes besvaret senest 9. august 2016. Besvarelser fremsendes til leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz. 

Leverandører, som leverer kommentarer til det offentliggjorte materiale, inviteres i august til en runde teknisk dialog om afklaring og uddybning af kommentarerne. På møderne vil KOMBIT også give en kort status for projektet.

Efter møderne vil KOMBIT offentliggøre et kort resumé af den tekniske dialog her på hjemmesiden. Resuméet vil i anonymiseret form samle leverandørernes vigtigste spørgsmål og kommentarer.

Tid og sted for møderne

Den tekniske dialog for Samarbejdsplatformen foregår på en række udvalgte dage mellem den 16. og 19. august 2016. Der er blevet oprettet syv mulige tidsintervaller på hver 90 minutters varighed. Møderne foregår i KOMBIT.

Tilmelding

Møderne bookes efter først til mølle-princippet. For tilmelding og yderligere information, kontakt venligst leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på mail nko@kombit.dk.