Social Pensions Product scope description i høring

Social Pension sender product scope description i høring blandt kommuner

Projekt Social Pension udarbejdet en ”Product scope description”, som beskriver projektets forventninger til udviklingstakt. Undervejs i processen har flere kommuner bidraget med input og overvejelser, ligesom det har været sendt i høring hos de kommunale medarbejdere, som indgår i projektets to kommunale arbejdsgrupper.
Nu sendes det i høring hos øvrige kommuner - læs mere om det her.