Social Pension Kommune inviterer leverandører til sparring

KOMBIT inviterer interesserede og visionære leverandører til sparring om, hvordan den kommende løsning kan indfri sit fulde potentiale.

KOMBIT efterlyser ambitiøse og visionære leverandører til sparring forud for udbuddet af løsningen Social Pension Kommune. Ambitionen er nemlig meget større end “bare” en pensionsløsning.

Pension + ambition

Kerneopgaven er en ny løsning, som skal understøtte tilkendelse og udbetaling af tillæg til pension ligesom den skal sikre rådgivningen af “ikke digitale borgere”. KOMBIT har allerede nu ambitioner for, hvordan løsningen kan videreudvikles.

Vi har en målsætning om, at løsningen på sigt skal kunne understøtte kommunernes administration set i et bredere perspektiv end udelukkende pension.

Forud for udbuddet er det afgørende, at vi får leverandørernes input til, hvordan viden, kapacitet, teknologi og ressourcer kan bringes i spil, når der skal tænkes klogt, tænkes nyt – og (på sigt) tænkes stort.

Kom til sparring

Til og med den 14. december står projektet klar til at tage imod interesserede leverandører med ambitionerne på det rette sted.

Møderne bruges til sparring omkring projektet, afstemning af forventninger og ambitioner såvel som sparring af en mere teknisk karakter.

Er du interesseret i at komme til møde med KOMBITs projektteam, så skriv til socialpension@kombit.dk

Læs projektets sparringsoplæg her