Snitflader for monopolbrudsprojekterne på Serviceplatformen

KOMBIT offentliggør nu en oversigt over potentielle snitflader, der vil kunne komme til at ligge på den fælleskommunale Serviceplatform

KOMBIT offentliggør nu en oversigt over de potentielle snitflader, der vil kunne komme til at ligge på den fælleskommunale Serviceplatform i løbet af 2014 og 2015 og i takt med monopolbrudsprojekterne udvikling.

Listen er en foreløbig liste over de snitflader, der er nødvendige for de kommende it-løsninger under monopolbrudsprojekterne. Den indeholder snitflader, der kan være relevante at implementere på Serviceplatformen, som er en intragrationsplatform, der udstiller services og integrationer til brug for fælleskommunale projekter.

KOMBIT gør opmærksom på, at listen er et arbejdsdokument, der vil ændre sig, idet den løbende vil blive opdateret og få tilføjet flere services.

Se listen over snitflader her.