Skal du være et af de nye medlemmer i styregruppen for ØiR?

Projekt ØiR (Økonomi i Rammearkitekturen) søger medlemmer til en ny kommunal styregruppe.

I styregruppen for ØiR får du mulighed for at styrke det strategiske arbejde med ØiR, rådgive og træffe beslutninger om projektets scope og ØiR’s design og implementering. Styregruppen etableres i juni 2018 og skal fungere som kommunernes forlængede arm i arbejdet med ØiR.

ØiR (Økonomi i Rammearkitekturen) sikrer kommunernes fagløsninger én fælles integration til økonomisystemer og et tidssvarende dataformat. ØiR-snitfladerne specificerer således de økonomikomponenter, der skal viderestille økonomidata fra kommunernes anvendersystemer/fagsystemer til de økonomisystemer, der benyttes i kommunerne.

Vil du deltage i styregruppens arbejde?

Hvis du er regnskabs- eller økonomichef, it- og digitaliseringsansvarlig eller anden kommunal medarbejder med interesse i at bidrage til ØiR projektets fremtid og ønsker at deltage i ØiR styregruppens arbejde, skal du sende en kort uformel ansøgning til projektets forretningsansvarlige Iver Winther IWI@kombit.dk eller projektleder Malin Grenfors MKG@kombit.dk senest den 7. juni 2018.

ØiR projektet ønsker at rekruttere seks kommunale medlemmer til styregruppen - gerne fordelt på kommuner, der benytter de tre forskellige ERP-leverandørerne; Fujitsu, KMD og ØS (EG/Miracle).

Styregruppens primære arbejdsområder bliver:

  • Fastlægge den strategiske retning, herunder produktstrategi og roadmap
  • Vurdere og godkende business case og gevinstrealisering for konkrete ØiR initiativer
  • Fastlægge strategi for udbredelse af services til kommuner og deres leverandører
  • Verificere kommunernes behov ift. Drift - herunder SLA, support, m.m.
  • Identificere kommunale deltagere til arbejdsgrupper, som støtte i projektets særlige analyse- og udredningsopgaver.

Når styregruppen er etableret, afholder KOMBIT et konstituerende møde inden sommerferien.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0454