Skærmbilleder fra Mit Sygefravær i Selvbetjening.nu

Guides og hjælp til Mit Sygefravær ligger nu i Selvbetjening.nu og giver sagsbehandlere og borgerservice- medarbejdere overblik over borgerens brug af selvbetjeningsløsningen.

KOMBIT har løbende modtaget henvendelser fra kommuner med ønske om bedre mulighed for at guide borgerne gennem opgaveløsningen i selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Når en sygemeldt borger ringer og beder om hjælp til at udfylde fx et oplysningsskema Mit Sygefravær, kan det være svært for sagsbehandleren eller borgerservicemedarbejderen at guide borgeren videre, når sagsbehandleren ikke kan se, hvad borgeren ser på sin skærm.

Derfor er Guides og hjælp til Mit Sygefravær nu lagt ind i Selvbetjening.nu.

Selvbetjening.nu er et online opslagsværktøj, som drives af Mads & Vitus ApS og tilbydes i et samarbejde med KL. Selvbetjening.nu gør det muligt for medarbejdere i kommunerne at se, præcis hvilke informationer de skal give, når en borger skal hjælpes i gang med eller er gået i stå i en selvbetjeningsløsning.

I de enkelte guides i Selvbetjening.nu kan sagsbehandleren/ borgerservicemedarbejderen finde:

  • Handlingsorienteret information i punktform, fx forklaring af grundlæggende forudsætninger for brugerens adgang til selvbetjeningsløsningen (under sektionen ‘Vejledning’)
  • En trin-for-trin visning af alle de skærmbilleder, borgeren i en given situation møder i Mit Sygefravær, inklusiv forklaringer til relevante felter og knapper (under sektionen ‘Detaljer’)
  • Kontaktoplysninger på den relevante myndighed eller enhed i kommunen, som kan opklare spørgsmål af dybere faglig karakter og løse borgerens henvendelse på anden vis (under sektionen ‘Henvisning’)

Medarbejderen har mulighed for at maile den vejledende information direkte til borgeren fra systemet.

Hvordan oprettes adgang til Selvbetjening.nu?

Der er i dag 84 kommuner, der anvender Selvbetjening.nu. Traditionelt er Selvbetjening.nu blevet forankret i kommunernes borgerservice-afdelinger, men i mange kommuner er andre forvaltninger nu også begyndt at tage værktøjet i brug. Abonnerer en kommune på Selvbetjening.nu, kan værktøjet bruges ubegrænset af samtlige afdelinger og medarbejdere i kommunen. 

Hør derfor din kommunes borgerserviceafdeling, om I har adgang til Selvbetjening.nu eller kontakt Mads Bechgaard – mads@madsogvitus.dk - 28 35 64 67 - eller Vitus Nielsen vitus@madsogvitus.dk - 28 35 64 66 for mere information.

Læs mere om serviceværktøjet her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410