Servicen CVR Online 3.0 på Serviceplatformen ændrer kilde

Når CVR-Online lukker ved årets udgang, ophører kilden til Serviceplatformens gennemstillingsservice CVR Online 3.0 (v1.0 og v2.0). KOMBIT er i færd med at analysere konsekvenserne og finde en løsning, der påvirker servicen CVR Online 3.0 på Serviceplatformen mindst muligt.

Erhvervsstyrelsen (ERST) meddelte i juni 2018, at CVR-Online lukker ved årets udgang fredag den 14. december 2018. Det betyder, at kilden til Serviceplatformens gennemstillingsservice CVR Online 3.0 (v1.0 og v2.0) fra denne dato ophører med at eksistere. ERST henviser til, at man i stedet skal anvende de tilsvarende CVR-tjenester på den fællesoffentlige Datafordeler eller ERSTs egne webservices for CVR. Kommunernes Data og Infrastruktur i KOMBIT (KDI) har valgt at anvende de tilsvarende CVR-tjenester på den fællesoffentlige Datafordeler.

KDI har på denne baggrund besluttet at finde en løsning, som skal sikre, at servicen CVR Online 3.0 på Serviceplatformen påvirkes mindst muligt af nedlukningen.

Hvad betyder det for funktionaliteten?

For kommuner betyder det, at fagløsninger der anvender servicen, højst sandsynligt vil fungere som hidtil. Man skal blot være opmærksom på, at visse specielle felter er udgået i CVR-registret. Hvis fagløsningen har anvendt meget detaljeret filtrering på fremsøgning, skal man ligeledes være opmærksom på, at disse funktioner kan være udgået.

For leverandører af kommunale fagløsninger betyder det, at når man kalder servicen, så vil input- og outputfelter fremover være de samme. Servicen vil altså ikke fejle. Derimod vil servicen indholdsmæssigt ikke have helt samme funktionalitet som hidtil. Visse specielle felter er udgået i CVR-registret, fordi de ikke er relevante længere eller aldrig har været brugt. Disse felter vil derfor være tomme fremover i servicen på Serviceplatformen. Desuden vil nogle af filtreringsmulighederne i servicen ikke længere fungere, fordi ERST har valgt at lade dem udgå i kilden.

Hvem anvender servicen?

Flere end 70 kommuner og 20 leverandører anvender i dag Serviceplatformens gennemstillingsservice CVR Online 3.0.

Ønsker man at se, hvilken af kommunens eller leverandørens løsninger, der anvender servicen, kan man logge på Serviceplatformens administrationsmodul og vælge fanen ”Forbrug”. Dernæst sortere på kolonnen ”Servicenavn” og finde servicen ”CVR Online 3.0” i listen.

KOMBIT arbejder pt på at analyse de præcise konsekvenser ved ovenstående og vil orientere kommuner og leverandører løbende.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Arkitekt
3334 9422