Selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær er klar den 1. juni

Fra den 1. juni 2015 kan sygemeldte borgere afgive oplysninger til deres sygefraværssag i Mit Sygefravær.

Den 1. juni er den borgervendte selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær klar til brug i kommunerne. Selvbetjeningsløsningen erstatter de breve og skemaer, som sygemeldte borgere hidtil har modtaget, udfyldt og indsendt med fysisk post. Mit Sygefravær tilgås via borger.dk.

Selvbetjeningsløsningen er obligatorisk for sygemeldte at benytte fra den 1. december 2015, men KOMBIT stiller den allerede til rådighed for kommunerne den 1. juni 2015.

Løsningen giver sygemeldte mulighed for at:
• kommentere arbejdsgivers oplysninger
• anmode om sygedagpenge
• udfylde oplysningsskema
• se historikken for dokumenter/korrespondance med kommunen

Digitale breve fra NemRefusion

Mit Sygefravær giver således sygemeldte mulighed for at svare digitalt på det underretningsbrev og oplysningsskema, som de i dag modtager med fysisk post fra NemRefusion. Derfor ændrer NemRefusion forsendelsesmetoden for underretningsbreve og oplysningsskema, således at alle breve fra NemRefusion sendes til den sygemeldtes digitale postkasse fra den 1. juni 2015.

Det er kun i de tilfælde, hvor en sygemeldt er fritaget for digital post, at underretningsbrev og oplysningsskema fortsat sendes som fysisk post.

Releases i etaper

Fra 1. juni og frem til at Mit Sygefravær bliver obligatorisk, bliver der tilføjet ny funktionalitet i tre etaper:
• 27/6: Uddannelsesløft
• 26/9: Raskmelding, fastholdelse
• 28/11: Mulighed for at uploade dokumenter, NemSMS-funktion og evt. undtagelsesregister

Mit sygefravær vil, sideløbende med at kommunerne overgår til Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), blive udvidet med yderligere funktionalitet, og være fuldt udviklet, når alle kommuner har implementeret KSD.

Kommunens opgaver

Fra 1. juni 2015 har kommunerne følgende opgaver:
• Håndtering af ”sikker mail”:
Kommunen modtager sygemeldtes besvarelser i en sikker mail. Da der er en 8 dages frist for sygemeldtes besvarelse på kommunens henvendelse, er det vigtigt, at kommunerne har uddelegeret opgaven med at tømme og behandle de indkomne besvarelser fra Mit Sygefravær.
• Besvarelse af opkald fra sygemeldte:
Når sygemeldte har spørgsmål i forbindelse med deres udfyldelse af oplysninger i Mit Sygefravær, er det kommunens sagsbehandlere, der skal hjælpe. Alle kommuner har oplyst, hvilke kontaktoplysninger til kommunen, der skal fremgå nederst på siden i Mit Sygefravær, så sygemeldte let kan se, hvor han/hun kan ringe hen for at få hjælp.

Introduktion til løsningen

KOMBIT har inviteret kommunernes sagsbehandlere til en introduktion til Mit Sygefravær – det foregår den 21. maj i Aalborg, den 22. maj i Fredericia og den 26. maj i København.