SAPA-pilotkommuner er klar til Støttesystemerne

To workshops har bragt ti SAPA-pilotkommuner langt i deres forberedelser med Støttesystemerne.

Når pilotkommunerne går i luften med SAPA ultimo 2016, vil deres adgangsstyring være baseret på Støttesystemerne. Det betyder, at der er en række opgaver i Støttesystemerne, som skal løses, inden pilotkommunerne kan åbne det første skærmbillede i SAPA.

For at understøtte og hjælpe pilotkommunerne godt på vej, har KOMBIT afholdt to workshops, hvor kommunerne har arbejdet målrettet med de forretningsmæssige principper og de tekniske løsninger bag adgangsstyringen for de kommende SAPA-brugere. Pilotkommunerne blev bl.a. bedt om at udarbejde konkrete bud på, hvordan de vil løse opgaven med jobfunktionsroller via Støttesystemerne i deres kommune.

Workshops for både SAPA- og STS-projektledere

Både SAPA- og STS-projektledere fra alle pilotkommune var inviteret med til de to workshops for at sikre, at SAPA-projektets forretningsmæssige behov for bruger- og dataafgrænsninger blev tilgodeset i den konkrete it-tekniske løsning.

Netop det tætte samarbejde mellem forretningen og it har betydet, at pilotkommunerne i løbet af meget kort tid har kunnet designe deres jobfunktionsroller og hurtigt komme igennem deres overvejelser omkring det tekniske løsningsdesign af adgangsstyringen.

”Det er imponerende, hvor langt pilotkommunerne er kommet i deres forberedelser efter bare to workshops. Det viser, at opgaven med adgangsstyring og jobfunktionsroller, som nogle kommuner umiddelbart har fundet kompleks, bestemt er til at overskue og håndtere, når den løses i tæt samarbejde mellem de relevante personer og afdelinger i kommunen. Det tegner godt for det videre udrulningsforløb af Støttesystemerne, hvor de øvrige kommuner skal løse de samme opgaver, som pilotkommunerne nu er i gang med”, udtaler Kenneth Møller Johansen, projektleder i KOMBIT.

Inspiration og hjælp til andre kommuner

De øvrige kommuner, der skal implementere SAPA, får glæde af pilotkommunernes arbejde på flere områder. Dels vil pilotkommunernes arbejde blive omtalt på de kommende netværksmøder for Støttesystemerne, dels vil de konkrete eksempler på opgaveløsninger i pilotkommunerne blive inkluderet i den kommende implementeringshåndbog for Adgangsstyring.

Den første version af implementeringshåndbogen frigives efter planen ultimo april måned, mens netværksmøderne for Støttesystemerne afholdes den 5. april i København og den 7. april i Horsens. Invitationer er sendt direkte til STS-projektlederne i kommunerne.