SAPA inviterer til netværksmøder

SAPA holder netværksmøde d. 10. og 11. juni med fokus på KMD Sag Exit-strategi, kommunernes business case og snitflader.
Netværksmøderne er for SAPA kontaktpersoner og suppleanter. Møderne foregår hhv. den 10. juni i Værløse (kl. 9-15) og den 11. juni i Horsens (kl. 9.30-15.30).
Emnerne denne gang er KMD Sag Exit-strategi, kommunernes business case og snitflader.
 
Programmet begge steder starter en halv time efter mødetidspunkt, så der er mulighed for morgenmad og networking forinden.
 

Programmet for dagene:

Formiddag:
 
Udfasning af KMD Sag
Forretningsudvikler Lars Duval præsenterer modellen for udfasning af KMD Sag og dens betydning for kommunerne, herunder hvad man som kommune fremadrettet skal være særlig opmærksom på i relation til udfasningen af KMD Sag. 
Oplægget vil være en forkortet udgave af det oplæg, der også blev holdt på Kommunedagene i april.
 
KMD Sag Exit-strategi
KOMBIT har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en guide til kommunernes KMD Sag Exit-strategi. 
Det materiale, vi præsenterer, skal ses som SAPA-projektlederens redskab til at analysere forhold omkring anvendelsen af KMD Sag i kommunen og til at skabe et fagligt funderet beslutningsgrundlag for kommunens valg af fremtidig it-understøttelse af de nuværende KMD Sag-sager.
KMD Sag Exit-strategien indeholder konkrete eksempler fra tre kommuner på, hvordan de har grebet opgaven an. De tre kommuner, som har været med i projektet, er Roskilde Kommune, Sorø Kommune og Hjørring Kommune.
 
Eftermiddag:
 
Kommunernes SAPA Business Case
Vi præsenterer endnu et nyt redskab: En vejledning til kommunernes Business Case for SAPA. Det vil sige en model (regneark), som kan bruges til at estimere udgifterne forbundet med overgangen til SAPA samt til at synliggøre de langsigtede besparelser. 
Business Case-redskabet er udviklet sammen med Aalborg, København, Odense, Lyngby-Taarbæk og Esbjerg Kommuner.
 
Snitflader
Vi har i Drejebogen bedt om kommunernes kvalitetssikring af SAPAs snitfladeliste, som vi på nuværende tidspunkt mener, er 80 % fyldestgørende. Deadline for tilbagemeldingen var sat til 2. juni 2014, men vi forlænger til 23. juni, så der bliver mulighed for at få svar på spørgsmål om opgaven på netværksmødet. 
 
Vi har desuden annonceret, at kommunerne skal indrapportere informationer om kontrakter og ønsker til de fremtidige forhandlinger om snitflader på en online-survey i maj. Denne survey udskydes ligeledes til juni.
Oplysningerne bruger vi som udgangspunkt for en dialog med leverandørerne om deres villighed og parathed til at imødekomme kommunernes behov for, at de bidrager til monopolbruddet ved at udstille data i støttesystemerne. 
 
Sidste nyt 
De sidste nyheder på hele monopolbrudsområdet v/projektleder Kenneth Møller Johansen.
 
KOMBIT-panelet
Vi slutter ligesom sidst med at samle KOMBIT-repræsentanterne i et panel til en spørgsmål & svar runde.
 
Tilmelding: Du kan tilmelde dig et af netværksmøderne ved at klikke her