SAPA idriftsat i Næstved Kommune

Et skelsættende punkt i arbejdet med monopolbruddet er nået, idet de første kommunale brugere har taget SAPA Overblik i brug.

Tirsdag den 10. marts tog en række brugere i Næstved Kommunes borgerservice, bibliotek og infocenter SAPA Overblik i brug. Det er et skelsættende punkt i arbejdet med monopolbruddet.

Forud for idriftsættelsen har Gladsaxe Kommune medvirket meget aktivt til en omfattende test og generalprøve.

Fra KOMBIT lyder en stor tak til Næstved, Gladsaxe og alle de andre pilotkommuner, som har stillet op og gjort det muligt at komme ud over rampen. Indsatsen har været uvurderlig for SAPA-projektet og ikke mindst landets øvrige kommuner.

Det er planen, at yderligere tre pilotkommuner ibrugtager SAPA inden sommerferien.

Læs mere om idriftsættelsen i dette nyhedsbrev, som er udsendt til kommunernes SAPA-projektledere.