FAQ om KMD Sag EDH på vej til kommunerne

SAPA udsender i løbet af efteråret en FAQ om KMD Sag EDH for at afklare en række af kommunernes spørgsmål om KMD Sag EDH.

I omegnen af 40 kommuner benytter KMD Sag EDH helt eller delvist som ESDH-system. Blandt nogle af disse hersker der uklarhed om, hvilken betydning overgangen til SAPA får for kommunerne.

KOMBIT arbejder derfor sammen med en række kommuner og KMD om at lave en fælles FAQ med hyppigt stillede spørgsmål og tilhørende svar om KMD Sag EDH.

FAQ’en er ved at blive udarbejdet, og kommer til at besvare en række af de spørgsmål, som presser sig på hos kommunerne. Det er forventningen, at FAQ’en er klar til kommunerne i løbet af efteråret. 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3268 0428