SAPA er gået i udbud

SAPA er nu gået i udbud. Deadline for ansøgning om prækvalifikation er den 9. juni 2014.

På vegne af landets kommuner, ATP og Udbetaling Danmark udbyder KOMBIT per dags dato en kontrakt om udvikling, uddannelse, videreudvikling, vedligehold, support og drift af Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA).

Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud, og deadline for anmodning om prækvalifikation er den 9. juni 2014 kl. 12.00

Information gennem løsningen EU-Supply

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT A/S, er det et krav, at man er registreret i EU-Supply. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM, og vi vil anbefale kommende tilbudsgivere at registrere sig allerede nu.

På forsiden af CTM findes information om igangværende udbud, link og Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig, og efter registrering kan du finde information om igangværende udbud i KOMBIT mv.

Gå til EU-Supply CTM her.

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.

SAPA - en løsning der skaber overblik

Den digitale løsning SAPA skal medvirke til, at skabe et samlet overblik på tværs af en kommunes egne it-systemer over borgerens (og virksomhedens) informationer.

Visionen og målsætningen for SAPA er at it-understøtte en effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling ved sammenstilling af eksisterende data fra en kommunes it-systemer via de fælleskommunale Støttesystemer.  

Det helhedsorienterede og tværgående overblik i SAPA over en borger (eller en virksomhed) skal reducere den tid, der bliver brugt på indhentning af oplysninger til brug for borgerservice og sagsbehandling. Dette skal igen øge kvaliteten af sagsbehandlingen.

Overblik og advis'er

SAPA omfatter to hovedmoduler: Sags- og partsoverblik og Advis. Sags- og partsoverblikket skal sikre, at brugeren, når denne selv opsøger informationen, kan få et overblik over oplysninger om en part og om dennes sager hos en kommune.

Advismodulet skal sikre, at brugeren adviseres om sagsrelevante forretningshændelser, uden at brugeren aktivt behøver at fremsøge parten eller sagen i sags- og partsoverblikket eller i kildesystemet.

En af en række udbud

SAPA er et af i alt otte udbud, der i løbet af 2014/2015 skal konkurrenceudsætte KMD’s nuværende monopol på en række områder.

Fra KOMBITs side drejer det sig om De fælleskommunale Støttesystemer, Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og SAPA.

Herudover udbyder ATP, til brug for Udbetaling Danmark, systemer til Barselsdagpenge og Pension, Familieydelse- og Boligstøtte.