Samarbejdsplatformen har afholdt workshop med leverandører af skemalægningsværktøjer

Samarbejdsplatformen har afholdt workshop med leverandører af skemalægningsværktøjer.

Den 8. februar 2016 afholdt KOMBITs projekt Samarbejdsplatformen en workshop med leverandører af skemalægningsværktøjer. Sammenspillet med skemalægning og kalenderfunktionen i Samarbejdsplatformen er komplekst og en central funktionalitet i platformen.

Formålet med workshoppen var derfor at afklare, om de eksisterende standarder for udveksling af data mellem de nuværende systemer og SkoleIntra vil kunne understøtte kalenderfunktionen i Samarbejdsplatformen, eller om der vil være tale om ændring samt opdatering af de nuværende standarder – til fordel for både kommuner og leverandører af skemalægningsværktøjer.

På workshoppen blev de behandlede emner gennemgået i plenum. Nederst på siden finder du KOMBITs præsentation og resume fra emnerne.

KOMBIT vil gerne takke leverandører for deres aktive og konstruktive deltagelse i workshoppen. Vi er overbevist om, at åbenhed og dialog fører til bedre løsninger – til gavn for både kommuner og leverandører.