Review af krav og vejledning til de fælleskommunale støttesystemer i rammearkitekturen

KOMBIT har udarbejdet en række krav og en vejledning for anvendelse af støttesystemerne til leverandører og kommuner.

KOMBIT har udarbejdet en række krav og en vejledning for anvendelse af støttesystemerne til leverandører og kommuner. Kravene skal stilles af kommunerne i deres kravmateriale til leverandører af kommende it-løsninger, hvis disse skal understøttes af de fælleskommunale støttesystemer og dermed være med til at sikre det forestående monopolbrud.

Kravene og vejledningen bliver en del af den drejebog til kommunerne, som KOMBIT senere på året offentliggør for at hjælpe kommunerne i arbejdet med monopolbruddet.

Review og Q&A session

Materialet er sendt til kommunernes Arkitekturråd, der mødes d. 8. maj. For at give kommunerne samme mulighed for at kommentere på materialet, sender vi det ligeledes i høring i kommunernes arkitekturnetværk.

Efter Arkitekturrådets godkendelse offentliggør vi kravene og vejledningen på KOMBITs hjemmeside d. 14. maj. KOMBIT ønsker herefter at høre kommunernes og leverandørernes kommentarer til det udarbejdede materiale. Dette foregår igennem et skriftligt review med deadline for indlevering af skriftlige kommentarer fra leverandørerne d. 23. maj.

For at sikre en god og åben dialog afholder KOMBIT også en Q&A session for leverandørerne d.21. maj fra kl. 15-17, hvor der vil være mulighed for at uddybe spørgsmål omkring kravene. Vi bringer yderligere information om mødet ved offentliggørelsen af kravmaterialet på hjemmesiden d. 14. maj.