Revideret releaseplan for FBS

Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende og indholdet i de to kommende releases - release 1.6 og 1.7 - ligger nu fast.

Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende og indholdet i de to kommende releases - release 1.6 og 1.7 - ligger nu fast. I forhold til tidligere udmeldinger er der enkelte ændringer og forskydninger. Årsagen til ændringerne er primært at:

  • Intelligent materialestyring har været en mere kompliceret udfordring end først antaget, og har derfor krævet flere ressourcer.
  • Der har været behov for at gennemføre flere ændringer i efteråret for at understøtte implementering af intelligent materialestyring i Aarhus, Aalborg og København.
  • Statistikmodulet har været en kompliceret opgave, der har krævet flere ressourcer end først antaget

Releases senest i april og juli

I samarbejde med Systematic har vi planlagt og aftalt to nye releases.  Funktionerne i de to nye releases 1.6 og 1.7 vil blive idriftsat inden følgende datoer:

  • Release 1.6 den 6. april 2017
  • Release 1.7 den 6. juli 2017

Der udgives nye releases ca. hver 14. dag. Funktionerne i hver enkelt releases leveres altså løbende, og releasedatoen skal derfor ses som den dato, hvor alle funktioner i pågældende release senest vil være leveret. 

Nedenfor kan du se en liste over, hvilke funktioner der vil være med i de nye releases. 

Ny funktionalitet, som leveres senest med Release 1.6

FBS-117: Statistik til Kulturstyrelsen: Udtræk af rapporter til i forbindelse med rapportering til Danmarks Statistik / Kulturstyrelsen og udarbejdelse af egne rapporter via den indbyggede Microsoft SQL Server Report Builder (udtræk mangler til Danmarks Statistik).
FBS-6822: Skoleportal inspirationslister: På skolebiblioteksportalen er det muligt at se top 25 for udlån på skolen, foretage emnebaseret navigering og der visning af nyheder.
FBS-2728: Håndtering af påhængsposter og kopier post
FBS-6710: Fællesindkøb på Centralbiblioteker: Funktionalitet til bedre at understøtte arbejdsgange vedrørende fællesindkøb af materialer på Centralbiblioteker. Dette omhandler bl.a. oprettelse og afsendelse af pseudo-bestillinger.
FBS-6039: Posttypeskift / om katalogisering: I forbindelse med at fælles poster i Brønden opdateres, kan de i visse situationer betyde, at et bibliotek skal tage eksplicit stilling til om man ønsker at følge ændringen eller ej. Det bliver muligt at fremsøge disse ændringer og vælge at anvende ændringen eller at anvende lokale tilpasninger.
FBS-5956: Dobbeltpostkontrol: I forbindelse med oprettelse af en ny bibliografisk post, foretages en kontrol i Brønden, som søger at identificerer bibliografisk poster i Brønden, som den nye post kunne være et duplikat af. Brugeren får mulighed for at vurdere og vælge, om der er tale om en dublet, eller der ér tale om en ny bibliografisk post.
FBS-118: Automatiske Rapporter: Opsætning af automatisk trækning af rapporter.
FBS-305: Materialestatistik: Statistik på materialer til brug i materialevalg.
FBS-5517: Send notifikation før reservation udløber.
FBS-7816: Sortering på arbejdsstation og genbrug af sorteringsregler (CPX0059).
FBS-6277: Aldersbegrænsning udlån: Automatisk afvisning af lån på materialer for lånere, der ikke opfylder materialets aldersbegrænsning baseret på låners alder og aldersbegrænsninger defineret i den bibliografisk post.
FBS-6688: Lånergrupper – levetid og automatisk tilhørsforhold: Mulighed for at angive en levetid for lånergrupper samt automatisk styring af tilhørsforhold til lånergrupper.
FBS-119: Udlånsstatistik: Data tilgængelig til brug i udlånsstatistik.
FBS-6287: Masseoprettelse af materialer: Udvidelse af funktionaliteten til at oprette et antal materialer i en arbejdsgang, fx ved angivelse et interval af materialenumre og print af labels.
FBS-6288: Periodika modtagelse: Forbedring af arbejdsgange vedrørende modtagelse af periodika forbedres, bl.a. således det bliver hurtigere at få udskrevet labels og skrevet til RFID.
FBS-6681: Automatisk Materiale kassation: Autokassation samt mulighed for markering af kassering af tidligere udgaver ved indkøb.
FBS-6705: Forny lån via SMS: Mulighed for at forny et lån ved at svare på en SMS fra låner.
FBS-2401: Fjernlån: Hjemkaldelse af fjernlån.
FBS-4712: Periodika: Mulighed for at ændre faustnummer for abonnementer på tidsskrifter og for tidsskriftsbeholdning.
FBS-7165: Gamle regninger (forældelsesfrist)
FBS-7666: Materialegruppe beskrivelse mangler i CMS api
FBS-5690: Ordreoversigt ændring til ordrelinjenummerne i stedet for ordrenummer
FBS-6278: Sætte speciel afleveringsfrist på alle materialer
FBS-6282: Skoleportalen: Visning af lånergrupper med tilknytning til den skole, hvor låneren er logget på, på skoleportalen.

Ny funktionalitet, som leveres senest med Release 1.7

FBS-121: Lånerstatistik: Data tilgængelig til brug i lånerstatistik.
FBS-120: Beholdningsstatistik: Data tilgængelig til brug i beholdningsstatistik.
FBS-4291: Udlån til lånergruppe
FBS-6740: Integration til CULR: Integration til DBC's CULR service.
FBS-3523: Fjernlån: Rykker-funktionalitet i forbindelse med modtagelse af fjernlån på långivende bibliotek.
FBS-29: Opgavesystem: Opgavestyringssystem til at administrere et biblioteks og en brugers opgaver.
FBS-2352: System-generede materialevalgslister: Systemgenererede materialevalgslister ud fra kriterier som fx efterspørgsel (bookinger og reserveringer).
FBS-4727: Værge modtager gebyr i stedet for barn: Angivelse af værger i kommunikationen med kommunens debitorsystemet, i tilfælde af at låneren ikke er myndig. I dag sendes sådanne mellemværende ikke til debitorsystemet. (Flyttet fra release 1.6).
FBS-5934: Fjernlånsdetaljer, mulighed for at hente materialenummer fra RFID læser.
FBS-5699: Payment of bills sent to collection is currently not possible.
FBS-129: Bibliographic Record export to file.
FBS-26: Leverandørregister.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497