Resume fra leverandørdialog om KSD offentliggøres

I oktober gennemførte Kommunernes Sygedagpengesystem en række tekniske leverandørmøder. Projektet offentliggør nu anonymiseret resume fra møderne.

I slutningen af oktober afholdt projekt Kommunernes Sygedagpengesystem tekniske dialogmøder med interesserede leverandører, på linje med KOMBITs øvrige projekter. På møderne diskuterede KOMBIT det offentliggjorte materiale med de fremmødte leverandører for at få belyst eventuelle uklarheder eller uregelmæssigheder. Materialet, der var udgangspunkt for møderne, findes her

KOMBIT offentliggør nu et sammenfattende resume fra møderne. Resumeet kan downloades nedenfor.