Resumé: Dialogmøder NemRefusion genudbud

Der har i perioden 10-19. december været afholdt tekniske dialogmøder for genudbuddet af NemRefusion

Med baggrund i leverandørmødet d. 28. november har NemRefusion i december afholdt teknisk dialog for interesserede leverandører omkring det kommende genudbud.

Der blev i perioden afholdt ni møder, der har haft fokus på de tekniske og forretningsmæssige muligheder for overtagelse af systemet. Dialogen tog udgangspunkt i 14 konkrete spørgsmål, som leverandørerne blev bedt om at forholde sig til. Leverandørernes svar på spørgsmålene kan i anonymiseret og generel form ses i resumeet, som kan læses i dokumentet her.