Resumé: Anden runde teknisk dialog om ejendomsskat og ejendomsbidrag

Resume på baggrund af anden omgang teknisk dialog med markedet

Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsprojektet gennemførte den 6. og 9. februar 2015 endnu en runde teknisk dialog med interesserede leverandører. Formålet med den tekniske dialog var blandt andet at give projektet og KOMBIT et indblik i de foreløbige opfattelser af det offentliggjorte kravmateriale, og hvilke muligheder og udfordringer det giver hhv. leverandørerne og KOMBIT.

Forud for den tekniske dialog blev relevant materiale offentliggjort sammen med en række spørgsmål, som du kan finde her.

Teknisk dialog

Syv leverandører deltog i den tekniske dialog:

KMD
IBM
CGI
Netcompany
European Dynamics
EG
Systematic

I dokumentet nedenfor under downloads, har KOMBIT samlet et kort, anonymiseret, resume af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for under den tekniske dialog.

Vi vil gerne takke alle interesserede leverandører for deres deltagelse og konstruktive feedback på informationsmøderne og den tekniske dialog.