Resumé af teknisk leverandørdialog om Ydelsesrefusion

Ydelsesrefusion gennemførte i uge 43, 44 og 45 en teknisk dialog med interesserede leverandører. Se resuméet her.

Ydelsesrefusion gennemførte i uge 43, 44 og 45 teknisk dialog med interesserede leverandører. Formålet med den tekniske dialog var blandt andet at give projektet og KOMBIT et indblik i de foreløbige opfattelser af det offentliggjorte kravmateriale, og hvilke muligheder og udfordringer det giver hhv. leverandørerne og KOMBIT.

Forud for den tekniske dialog blev relevant materiale sammen med en række spørgsmål til materialet offentliggjort her.

Deltagende leverandører

I alt ni leverandører deltog i den tekniske dialog:

  • Atea
  • CSC
  • EG
  • IBM
  • KMD
  • Netcompany
  • NNIT
  • Oracle
  • Systematic

To resuméer

Under downloads nedenfor har KOMBIT samlet to korte, anonymiserede resuméer; ét af leverandørkommentarerne til det offentliggjorte materiale forud for den tekniske dialog samt ét af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for under selve dialogen.der er desuden uploadet 

Vi vil gerne takke alle interesserede leverandører for deres deltagelse og konstruktive feedback på både informationsmøderne og under den tekniske dialog.

Opdatering – bilag 10

Pr. 9/12-2015 er der under Downloads nedenfor tilføjet licensbilaget (bilag 10 - programmel og licensbetingelser), da der på baggrund af samme input fra flere leverandører er foretaget få ændringer i dette bilag for at præcisere KOMBITs tilgang til fx Open Source licenser. Ændringer er markeret med rødt i dokumentet.