Release 3.6 på SAPA

Den 23. marts 2022 gik release 3.6 live på SAPA Overblik

Den seneste release har bragt række ændringer med sig, store som små, og af teknisk- såvel som af mere funktionel karakter. Vi modtager løbende feedback fra landets kommuner, og det er blandt andet på baggrund af disse henvendelser, at SAPA bliver videreudviklet.

Bemærk at du nederst i artiklen finder et link til hele release-beskrivelsen, hvor du kan dykke helt ned i detaljen, hvis det har din interesse.

Mulighed for at fjerne søgefaner

Nu har du som kommune mulighed for at reducere fanerne i SAPA Overblik, så en bruger kun har adgang til de relevante søgninger. Førhen kunne en bruger søge på alle faner, også selvom der ikke var behov for at have denne mulighed. Nogle kommuner forsøgte at løse dette ved at fjerne søgeresultatet, hvilket blot bevirkede at brugeren havde adgang til en søgefane, uden mulighed for at se resultater.

Fanerne du kan deaktivere er:

  • Personer
  • Virksomheder
  • Sager
  • Dokumenter

Deaktivering af søgefaner sker per målgruppe. Bemærk at hvis en søgefane er deaktiveret, så vil den være deaktiveret for alle brugere, som er en del af den pågældende målgruppe. Også selvom de har rettighederne til at få vist tilsvarende data.

For at deaktivere søgefanerne skal admin i SAPA tilgå målgruppeopsætningen i SAPA Overblik. Du kan læse mere om dette i release-beskrivelsen, som du finder nederst.

Nu kan du som admin vælge at fjerne sådanne søgefaner, så det ikke er muligt at søge i felter, der ikke kan frembringe resultater.

CSV-udtræk fra søgeresultater i SAPA Overblik

Mange kommuner efterbehandler data i programmer som Excel, og det har derfor været en efterspurgt feature at kunne lave udtræk flere steder i SAPA Overblik. Som en del af SAPA 3.6 releasen bliver det nu muligt at hente et CSV-udtræk (Excel-kompatibelt format) over søgeresultater for henholdsvis ’Personer’, ’Virksomheder’ og ’Sager’. Bemærk at denne ændring ikke omfatter søgeresultat på Dokumenter, og det er derfor ikke muligt at hente CSV-udtræk for fremsøgte dokumenter.

For at kunne ibrugtage den nye funktionalitet kræver det at du har adgang til den nye brugersystemrolle ’Eksportér til CSV’. Det er kun med denne rolle tildelt, at du har mulighed for at lave udtræk. Bemærk, at du naturligvis også skal have rettighederne til de specifikke data, før at du kan lave et udtræk af det.

For at hente et CSV-udtræk over søgeresultaterne kræver det først at du foretager en søgning. Når det er gjort, bliver et CSV-udtræk ikon synligt i højre hjørne, lige ovenover dine søgeresultater, som vist i nedenstående figur.

Visning af CPR-notater i SAPA Overblik

SAPA kan fremover vise en borgers aktive CPR-notater via et nyt felt på Persondetaljesiden. For at få vist CPR-notater kræver det, at du har en jobfunktionsrolle med den nye brugersystemrolle, ’Se CPR-notater’, som giver adgang til visning af CPR-notater på borgerens Persondetaljeside. Det betyder, at hvis du skal have vist CPR-notater for en borger i en anden kommune end din egen, så skal den pågældende kommune tildele dig rettigheden.

CPR-notater vises ikke som standard, men kan tilføjes til visningen. Dette kan gøres både under fanebladsopsætning i SAPA Overblik Administration samt ved at klikke på ”tilpas indhold” tandhjulet på fanebladselementet.

Visning af historiske CPR-oplysninger

Under visse omstændigheder har der været situationer hvor data fra historiske CPR-oplysninger ikke blev vist, og brugerne i stedet fik vist en ”Data ikke tilgængelig” besked. Fejlen påvirkede kun linket til detaljerne/historikken på felterne, og ikke data vist i selve feltet. Fejlen har omfattet persondetaljefelterne forældremyndighed, navnehistorik, civilstandshistorik og statsborgerskabshistorik. Denne fejl er nu rettet, bortset fra forældremyndighed, som stadig udestår. Her skal det slås fast med syvtommer søm, at data i SAPA Overblik ikke er, og aldrig har været, forkerte; de har blot været ukomplette. Du kan derfor godt stole på de data om forældremyndighed, der er fremstillet i SAPA Overblik.

Sletning af advisgrupper og hop til SAPA Overblik fra Advis Påmindelser

Der har været en periode hvor det natlige advisoprydningsjob, som sletter advisgrupper, mod forventning ikke har slettet advisgrupperne. Det er nu rettet og advisgrupper uden tilhørende adviser vil nu korrekt blive slettet.

Hop til SAPA Overblik fra SAPA Advis Påmindelser

Det er atter muligt at hoppe fra Påmindelser i SAPA Advis over til påmindelsens relaterede sag i SAPA Overblik.

Hop til SAPA Overblik fra SAPA Advis Påmindelser

Det er atter muligt at hoppe fra Påmindelser i SAPA Advis over til påmindelsens relaterede sag i SAPA Overblik.

Er du nysgerrig på at læse mere om releasen, og samtidig få større kendskab til de ting, du netop har læst om? Så finder du den fulde release note her.

 

Kontakt

Konsulent / Kommunikationskonsulent
9354 4512