Referat og præsentation fra leverandørmøde om genudbud af Byg og Miljø

Onsdag d. 1. juni holdt KOMBIT informationsmøde for interesserede leverandører om genudbuddet af Byg og Miljø - se præsentation og referat fra mødet her.

Onsdag d. 1. juni havde KOMBIT inviteret interesserede leverandører til informationsmøde om genudbuddet af Byg og Miljø. Formålet med mødet var at give leverandørerne indblik i løsningens udvikling siden idriftsættelsen 1. april 2014 samt at informere om genudbudsprocessen. 

Deltagende leverandører

På mødet deltog 21 deltagere fra i alt ni forskellige leverandører:

  • Atkins
  • CSC
  • Global Connect
  • In2media
  • IBM
  • KMD
  • Knowledge Cube
  • Netcompany
  • Schultz

Materialer fra mødet

På mødet gav KOMBIT en status på Byg og Miljø-løsningen og informerede om baggrunden for genudbuddet. Ydermere præsenterede Lakeside den
eksisterende løsnings dokumentation og kildekode. Se præsentationen fra mødet her.

Du kan også læse et anonymiseret referat fra mødet, ligesom du kan finde en oversigt over spørgsmål og svar, der blev stillet og givet på mødet.

Har du spørgsmål til genudbuddet af Byg og Miljø, er du velkommen til at kontakte leverandørkonsulent Nicolai Nørr Korolkiewicz på nko@kombit.dk.