Referat fra workshop om Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

Den 22. juni 2016 afholdt KOMBIT workshop om en snitfladebeskrivelse omkring ejendomsskattelåns-systemer og KOMBITs kommende løsning, Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

Workshoppen blev afholdt i en god og konstruktiv stemning med deltagelse af KMD, EG og Fujitsu.

På mødet gav KOMBIT en introduktion til snitfladebeskrivelsen, som du kan finde her

KOMBIT gennemgik snitfladebeskrivelsen og supplerede denne med en overordnet arkitekturtegning set ud fra Ejendomsskat og Ejendomsbidragsløsningen, som du finder i præsentationen her

De fremmødte leverandører havde mulighed for at kommentere undervejs. KOMBIT har efterfølgende samlet op på kommentarerne og resultatet kan du se i den opdaterede snitfladebeskrivelse her

KOMBIT forklarede om den videre proces og tidsplan for udvikling af snitfladebeskrivelsen og snitfladen, og takkede til sidst de fremmødte leverandører for deres deltagelse.