Referat fra teknisk dialog om genudbud for Byg og Miljø

Byg og Miljø gennemførte i juni en teknisk dialog med interesserede leverandører.

Byg og Miljø gennemførte hen over tre dage ultimo juni en teknisk dialog med interesserede leverandører.

Formålet med den tekniske dialog med leverandørerne var bl.a. at give Byg og Miljø-projektet og KOMBIT inspiration og viden om de tekniske muligheder og udfordringer, der ligger i et genudbud af en selvbetjeningsløsning samt et billede af de kommercielle barrierer set fra leverandørsiden og et overslag på den forventede transitionstid, hvis en anden leverandør end den eksisterende vinder udbuddet.

Forud for dialogen blev relevant materiale offentliggjort sammen med en række spørgsmål. Se materiale og spørgsmål her.

De syv leverandører, der har deltaget i dialogen, er:

  • Avanade
  • Dafolo
  • Edora
  • KMD
  • Knowledge Cube
  • Netcompany
  • Schultz

Referat fra dialogen

Vi har samlet et kort anonymiseret referat af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for i den tekniske dialog. Se referatet her.

Vi takker alle de deltagende leverandører for deres deltagelse, og ser frem til at møde igen primo september til en ny runde teknisk dialog, hvor vi forventer at kunne diskutere et offentliggjort udkast til kravspecifikation og driftskontrakt.