Referat fra 2. runde teknisk dialog om genudbud af Byg og Miljø

KOMBIT har primo september afholdt anden runde af den tekniske leverandørdialog om genudbuddet af Byg og Miljø.

KOMBIT har primo september afholdt 2. runde teknisk dialog med de leverandører, der er interesserede i det kommende genudbud af den eksisterende Byg og Miljø-løsning. 

Udgangspunktet for denne anden runde af teknisk dialog med leverandørerne var det offentliggjorte udkast til udbudsmateriale. Formålet med dialogen har været at drøfte leverandørernes kommentarer til det offentliggjorte materiale.

De syv leverandører, der har deltaget i dialogen, er:

  • Avanade
  • CSC
  • Edora
  • IBM/Geokon
  • Knowledge Cube
  • Systematic
  • Schultz

Referat fra dialogen

Vi har samlet et kort, anonymiseret referat af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne gav udtryk for i den tekniske dialog.
Se referatet her.

Vi takker alle de deltagende leverandører for deres deltagelse, og ser frem til at starte en god udbudsproces primo oktober 2016.