Processer beskrevet i forbindelse med Kommunernes Ydelsessystem

Centrale forretningsprocesser på KYs område er blevet analyseret og beskrevet. Beskrivelserne skal bruges i arbejdet med kravspecifikationen af det nye system.

I samarbejde med den kommunale arbejdsgruppe har projektgruppen bag Kommunernes Ydelsessystem beskrevet de centrale forretningsprocesser inden for projektets fagområde. Processerne skal bruges i arbejdet med kravspecificering af det fremtidige system.

Der er udarbejdet beskrivelser for følgende processer:

  • Behandling af ansøgning om kontanthjælp
  • Behandling af ansøgning om revalideringsydelse
  • Behandling af ansøgning om ledighedsydelse
  • Behandling af ressourceforløbsydelse
  • Behandling af flekslønstilskud
  • Indbetaling af fleksydelsesbidrag og udbetaling af fleksydelse
  • Behandling af ansøgning om enkeltydelser
  • Administration af persons økonomi
  • Udbetaling af andre ydelser.

Du finder beskrivelserne nederst.

Fremadrettede beskrivelser

KY-projektet vil bruge beskrivelserne aktivt i arbejdet med at stille funktionelle krav til KY-systemet. Derfor er der ikke tale om en detaljeret kortlægning af den nuværende praksis, men derimod om fremadrettede beskrivelser på et overordnet niveau. Det giver den enkelte kommune mulighed for at fastlægge sine egne detaljerede arbejdsgange og procedurer, når KY-systemet tages i brug.

Hver proces er beskrevet i et eller flere diagrammer og suppleres af korte beskrivelse af de enkelte aktiviteter.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til beskrivelserne kan du kontakte projektleder Mikael Skilbreid.

Tilføjet 19/8 2013: Som følge af Kontanthjælpsreformen og af den kommunale høring, projektet gennemførte før sommerferien, har Kommunernes Ydelsessystem justeret en række af procesbeskrivelserne og -diagrammerne for det nye system. Alt opdateret kravmateriale kan ses på denne side.