Prisstruktur påvirker nye kommuner på FLIS

Mere end 70 kommuner har nu tilsluttet sig FLIS. Efter ønske fra dem, sikrer en ny prisstruktur nu, at kommuner får fordel af at deltage i fællesskabet fra starten.

Mere end 70 kommuner har nu tilsluttet sig FLIS. Efter ønske fra dem, sikrer en ny prisstruktur nu, at kommuner får fordel af at deltage i fællesskabet fra starten.

Arbejdet med at udvikle kommunernes nye fælles ledelsesinformationssystem er i fuld gang. Systemet går i luften til efteråret, og i den forbindelse har KOMBIT nu beregnet tilslutningsomkostningerne for at tilslutte sig FLIS, efter at implementering og idriftsættelse er planlagt.

Den nye prisstruktur påvirker ikke de mere end 70 kommuner, der allerede har tilmeldt sig FLIS.

Deltagelse i fællesskab skal give gevinster

For kommuner, der tilslutter sig FLIS efter den 1. juni 2012 vil tilmeldingsafgiften blive kr. 300.000.  Dette beløb er en engangsudgift. Derudover vil den årlige afgift pr. borger pr. område i FLIS være kr. 1,5. Kommuner, der vælger at tilslutte sig FLIS inden den 1. juni 2012, vil stadig kunne tilmelde sig på de gamle vilkår, der medfører en tilmeldingsafgift på kr. 50.000 og en årlig afgift på kr. 1,24 pr. borger. Uanset tilmeldingstidspunkt falder første betaling for FLIS tidligst i 2013.

Grunden til den ændrede prisstruktur er, at KOMBIT og KL ønsker at sikre, at kommuner ikke skal opleve det som en ulempe at deltage i fælles løsninger fra starten. Man skal altså ikke kunne drage fordel af først at tilslutte sig en løsning, efter at indkøring og implementering i de første kommuner er afsluttet. Desuden er der en del omkostninger forbundet med en senere indtræden i FLIS, f.eks. i forbindelse med oprettelse af brugere, uddannelse og implementering.