Præsentationer fra dialogmøder om nyt bibliotekssystem

I februar og marts 2012 har KOMBIT gennemført dialogmøder om et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem. Der er tilslutningsfrist til kravspecifikationsdelen af projektet den 16. marts 2012.

Den 28. februar, 1. marts og 6. marts gennemførte KOMBIT dialogmøder om et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem. Formålet var at klæde bibliotekerne, så de kan beslutte sig for, om de vil tilslutte sig gennemførelsen af en kravspecifikation af et nyt bibliotekssystem. Interessen i at deltage i dialogmøderne var overvældende, og der var god stemning og spørgelyst.

Du kan se præsentationerne fra møderne her:

Baggrund og formål med løsningen v. Bo Fristed

Den nye løsning v. Per Kjær

KOMBIT v. Steen Pedersen

Når kravspecifikationen foreligger, vil der blive gennemført en ny tilslutningsrunde, hvor kommunerne skal forpligte sig til at gennemføre en fælles udbudsforretning og udvikling af et nyt system.  For at KOMBIT skal gennemføre processen er det forudsætning, at projektet har tilslutning fra skal mindst halvdelen af kommunerne – eller fra et antal kommuner med et samlet indbyggertal svarende til halvdelen af Danmark .

Fristen for tilslutning til udarbejdelse af en kravspecifikation er sat til den 16. marts.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473