Præsentation og referat fra leverandørmøde om genudbud af Serviceplatformen

Tirsdag den 3. oktober afholdte KOMBIT informationsmøde for leverandører, der har interesse i genudbuddet af Serviceplatformen.

Som optakt til genudbuddet af Serviceplatformen havde KOMBIT inviteret leverandører til en præsentation af Serviceplatformen og rammerne for udbuddet.

20 deltagere fra følgende 10 leverandører deltog på informationsmødet:

 • CGI
 • Convergens A/S
 • IBM
 • KMD A/S
 • Miracle A/S
 • Netcompany
 • Nine A/S
 • NNIT A/S
 • Systematic
 • StroedeRalton A/S

Invitation til dialogmøder

På informationsmødet opfordrede KOMBIT leverandørerne til at deltage i 1-til-1 dialogmøder i perioden den 23.-25. oktober 2017 i tidsrummet kl. 09:00-12:00 og kl. 13:00-16:00.

Leverandører, der ønsker at deltage i et dialogmøde, skal sende en mail til projektleder Mikael Schwartz senest fredag den 6. oktober 2017.

Mailen skal indeholde:

 • Navn på virksomhed samt kontaktperson
 • Kort motivation for deltagelse i et dialogmøde, herunder eventuelle erfaringer fra lignende udbud
 • Evt. angivelse af et tidsrum i perioden den 23. til 25. oktober 2017, hvor mødet ønskes afholdt

KOMBIT vil, af hensyn til tidsplanen, forbeholde sig ret til at begrænse antallet af virksomheder, der afholdes dialogmøder med. Vi giver tilbagemelding vedr. deltagelse i møderne tirsdag den 10. oktober 2017. De temaer, som KOMBIT ønsker at drøfte på dialogmøderne, fremgår af dette link.

De virksomheder, der ikke får mulighed for at deltage på et dialogmøde, kan sende deres skriftlige input til markedsdialogen til Mikael Schwartz.

Materiale fra mødet

Materiale fra leverandørmødet den 3. oktober 2017 kan hentes her:

Har du spørgsmål til genudbuddet af Serviceplatformen, er du velkommen til at kontakte projektleder Mikael Schwartz.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
22158579