Prækvalifikation til udbud af konsulentydelser til KOMBIT er nu afgjort

KOMBIT har nu besluttet, hvilke leverandører, der opfordres til at afgive tilbud på udbuddet af konsulentydelser til at bistå KOMBITs arbejde.

I december 2015 offentliggjorde KOMBIT et udbud af ny rammeaftale om konsulentydelser, da hovedparten af delaftaler under KOMBITs nuværende rammeaftale udløber medio 2016.

Efter afholdelse af et informationsmøde om udbuddet, blev anmodninger om prækvalifikation til at afgive tilbud på den nye rammeaftale modtaget d. 3. februar 2016.

På baggrund af udbuddets opstillede kriterier har KOMBIT prækvalificeret fem leverandører pr. delaftale. Følgende leverandører opfordres til afgive tilbud.

Delaftale 1 (Digital forretningsstrategi):

 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab
 • Implement Consulting Group
 • KPMG
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab
 • Rambøll Management Consulting

Delaftale 2 (It-strategi og governance):

 • A-2 i konsortium med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab
 • Capgemini Sogeti Danmark
 • Devoteam i konsortium med OptimumIT og Strand & Donslund
 • Implement Consulting Group
 • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab

Delaftale 3 (It-konsulenter):

 • Accenture
 • Capgemini Sogeti Danmark
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab
 • Devoteam i konsortium med OptimumIT og Strand & Donslund
 • Rambøll Management Consulting

Delaftale 4 (It-sourcing og udbud):

 • A-2
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab
 • Devoteam
 • Implement Consulting Group
 • Rambøll Management Consulting

Delaftale 5 (Fleksibelt ressourceindkøb):

 • AHOC i konsortium med First Consulting, Scott/Tiger og TRUST IT Management Consulting
 • eWork Scandinavia
 • Miracle Buddyshop
 • Right People
 • ZenIT Consult

Alle virksomheder, der har anmodet om prækvalifikation, er blevet orienteret via EU-Supply.
KOMBIT vil indgå en rammeaftale med én virksomhed på hver delaftale. Kontraktindgåelse forventes ultimo juni 2016.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Contract Manager
3334 9464