Prækvalifikation til udbud af konsulentydelser indenfor organisatorisk implementering

Ud af i alt ni ansøgninger har KOMBIT valgt at prækvalificere fem virksomheder til at afgive tilbud om at bistå KOMBIT med konsulentydelser inden for organisatorisk implementering.

KOMBIT offentliggjorde i december 2014 et udbud af konsulentydelser inden for organisatorisk implementering på baggrund af behovet for yderligere ressourcetyper end dækket under tidligere udbudte delaftaler.

Konkret efterspørges i udbuddet organisatoriske implementeringskonsulenter, der skal bistå KOMBIT med at planlægge og styre implementeringen af it-løsninger i kommunerne. Implementeringskonsulenterne skal medvirke til at sikre, at implementeringen sker med respekt for kommunernes mulighed for at udmønte projektets businesscase og samtidig sikre stabil forretningsdrift.

Prækvalificerede virksomheder

informationsmødet d. 20. november 2014 deltog i alt 24 virksomheder og heraf valgte ni virksomheder at ansøge om prækvalifikation. Ud af disse har KOMBIT nu prækvalificeret følgende fem virksomheder til afgive tilbud:

  • Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab
  • Devoteam A/S
  • Implement Consulting Group
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Rambøll Management Consulting A/S

KOMBIT forventer at indgå kontrakt på aftalen ultimo maj 2015.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Contract Manager
3334 9464