Prækvalifikation til Mit Sygefravær 2.0

Fem leverandører er nu prækvalificeret til at afgive tilbud på Mit Sygefravær 2.0.

Udbuddet om Mit Sygefravær er i fuld gang og omfatter udvikling, drift og vedligeholdelse af den borgervendte selvbetjeningsløsning ”Mit Sygefravær 2.0”, som KOMBIT ved lov er bemyndiget til at indkøbe og leverandørstyre på vegne af samtlige 98 kommuner.

KOMBIT har netop gennemført prækvalifikationsvurderingen efter stor tilslutning. De fem leverandører, der er blevet inviteret til at afgive tilbud på Mit Sygefravær 2.0, er:

  • Commentor A/S
  • Edora A/S
  • Fellowmind Denmark A/S
  • Knowledge Cube A/S med Knowit Solutions Denmark A/S som underleverandør
  • Kruso A/S med Balidea Consulting and Programming SL som underleverandør

Der blev i går eftermiddags – torsdag den 27. januar 2022 – afholdt et informationsmøde via Teams for de prækvalificerede leverandører, hvor KOMBIT gennemgik hovedelementerne i udbudsmaterialet. Kontrakten ventes tildelt i uge 13.

Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for sygemeldte borgere, som du kan læse mere om her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410