Præcisering vedr. SSL-certifikater til Serviceplatformen

Som leverandør til en løsning, der anvender Serviceplatformen, skal man sikre sig, at anvendersystemet fortsat har tiltro til Serviceplatformen efter ibrugtagning af det nye SSL-stjernecertifikat.

KOMBIT udsendte i august måned en nyhed vedr. ibrugtagning af SSL-stjernecertifikater i forbindelse med transitionen af Serviceplatformen. Vi sender hermed en præcisering af denne information og opfordrer leverandører af løsninger, der anvender Serviceplatformen, til at tjekke de lokale forhold vedr. SSL-stjernecertifikater forud for cut-over på Serviceplatformens eksterne testmiljø i weekenden den 12.-13. september 2020.

Som forberedelse til ibrugtagning af nyt SSL-stjernecertifikat har KOMBIT oprettet og publiceret det nye certifikat, selv om driften endnu ikke er flyttet til IBM’s driftscenter og certifikatet derfor endnu ikke er i brug.

Der anvendes samme nye SSL-stjerne-certifikat i ExtTest og Prod, når begge er overgået til drift hos IBM. I perioden mellem ExtTest cut-over og Prod cut-over vil ExtTest benytte det nye SSL-stjernecertifikat og Prod det hidtidige SSL-stjernecertifikat.

Som leverandør til en løsning, der anvender Serviceplatformen, skal man sikre sig, at anvendersystemet fortsat har tiltro til Serviceplatformen efter ibrugtagning af det nye SSL-stjernecertifikat. Dette kan ske på forskellig vis fra system til system afhængig af sikkerhedsimplementationen. Typisk vil anvendersystemet have et ’trust store’, som enten skal indeholde selve det nye stjernecertifikat eller certifikater fra udstederkæden. Anvendersystem-leverandørens sikkerheds-/certifikatansvarlige bør hjemhente det publicerede certifikat og foretage en vurdering af, hvad der vil være påkrævet.

OBS! Dette skal ske inden servicevinduet for cut-over på Exttest starter på fredag den 11. september 2020 kl. 16.

Vær i den forbindelse særligt opmærksom på, at selv om både det hidtidige og det nye SSL-stjerne-certifikat er udstedt af GlobalSign, er det nye SSL-stjernecertifikat udstedt under et andet GlobalSign-rodcertifikat end det gamle.

Certifikatkæden for det nye SSL-stjernecertifikat

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Change Release Manager
3268 0418