Plan for implementering af køreprøvebooking på plads

Udviklingen af den nye løsning til køreprøvebooking er nu så langt, at implementeringen nærmer sig.

Udrulningen af den nye løsning til køreprøvebooking vil ske i perioden fra marts-maj 2016.

Overgangen fra det gamle til det nye system vil foregå trinvis. Det vil sige, at der fra den 14. marts 2016 vil være en afgrænset periode, hvor begge systemer er i drift. I denne periode kan man som bruger stifte bekendtskab med den nye løsning, køreskoler kan oprettes af borgerservice, og kørelærere kan overføre elever og forløb, der ikke afsluttes i det nuværende system, til det nye system. Fra den 4. april vil politiet tillige i det nye system kunne frigive prøvetider efter en given dato.

Brugerne vil i perioden skulle samarbejde om løsningen af en række opgaver, så overgangen foregår så smidigt som muligt.