Personas skal hjælpe Samarbejdsplatformen med at holde fokus på brugerne

Thomas, Lone og Signe bliver nogle af de personas, som projektledere og udviklere af Samarbejdsplatformen i fremtiden kommer til at lære bedre at kende.

Thomas, Lone og Signe er nogle af de personas, som projektledere og udviklere af Samarbejdsplatformen i fremtiden kommer til at lære bedre at kende. De eksisterer godt nok kun på papir, men bygger på fakta og kunne derfor ligeså godt være fremtidige brugere af Samarbejdsplatformen.

Personas er fiktive personer, som fungerer som repræsentanter for forskellige brugere gennem både design-, udviklings- og implementeringsfaserne af projektet. De bruges i projekter for at gøre brugerne mere nærværende og konkrete, da det er nemmere for udviklere og planlæggere at forholde sig til virkelige personer end til statistikker.

Bygger på fakta

Selvom personas er imaginære, bygger de på fakta fra blandt rapporter og statistikker. Det drejer sig fx om beskrivelser fra Danmarks Statistik og rapporter fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. Det skal sikre, at personas er virkelighedstro og kan bruges i det daglige arbejde, fx når løsningen skal designes og implementeringen planlægges. Det er dog vigtigt at understrege, at personas på ingen måde vil erstatte de praktiske brugertest.

Der bliver endnu arbejdet på de personas, der skal bruges til Samarbejdsplatformen, men KOMBIT forventer lige nu, at der vil blive udarbejdet 11 egentlige primære personas, nemlig fem for forældre, to for børn/elever og fire for pædagogisk personale på både skole- og dagtilbudsområdet.

Både primære og sekundære personas

Når man udarbejder personas, er det vigtigt at begrænse antallet, så de som skal arbejde med dem, kan huske og rumme dem alle. Derfor er det også vigtigt at pointere, at målet ikke er, at der skal være en personas for hver mulig brugertype. Derimod skal de personas, der udarbejdes, spænde over en bred række af personlighedstyper, der kommer til at bruge Samarbejdsplatformen. Projektet udarbejder i forbindelse med anskaffelsen af løsningen naturligvis uddybende beskrivelser af de forskellige brugere, som beskrives i kravspecifikationen.

Ud over de 11 primære personas bliver der udarbejdet en række sekundære personas, som også bliver vigtige brugere af løsningen, men som ikke bliver personliggjort i samme grad som de primære. Det skyldes netop at de personlighedstræk, der skal tages hensyn til, fx it-kompetencer, sproglig forståelse og holdninger til samarbejde med fx pædagogisk personale, kan dækkes af de 11 primære.

Arbejdet med personas bliver udført i samarbejde med virksomheden Sorthvid, som har mange års erfaring med denne slags opgaver. Materialet har desuden været i høring i en række kommuner, som selv har meldt sig til at reviewe og kvalitetssikre resultaterne.

KOMBIT forventer at kunne offentliggøre de udarbejdede personas i løbet af maj måned.

Personas som deltagere i brugerrejser

For at konkretisere, hvad løsningen skal kunne, er Sorthvid også i gang med at bistå KOMBIT i arbejdet med at udforme brugerrejser. Brugerrejser er visuelle, kronologiske fremstillinger af den måde en bruger vil bruge Samarbejdsplatformen på fx i forbindelse med at brugeren skal skrive en besked til en lærer eller booke en skole-hjem-samtale i kalenderen.

Formålet med at udarbejde brugerrejserne er at bevare fokus på, hvordan en løsning opleves af brugeren i den kontekst, den indgår i. Brugerrejserne skal hjælpe med til at udvide forståelsen for løsningen blandt brugere, leverandører og internt i projektet.

For at gøre brugerrejserne så praksisnære som muligt bliver personas inddraget i brugerrejserne som aktører.

Også brugerrejserne er i øjeblikket ved at blive færdigproduceret, og vil forventeligt kunne findes her på siden i løbet af maj måned.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407