På vej mod et nyt og forbedret NemRefusion

I den kommende tid vil brugerne på NemRefusion opleve, at der sker noget med løsningens design, tekster og det generelle flow.

I NemRefusion har vi nemlig taget endnu et skridt for at gøre løsningen mere brugervenlig. Ved at kombinere de data, vi har fra statistik om brugernes adfærd i løsningen, med input fra afholdte workshops med flere forskellige brugergrupper, har vi fået et godt indblik i, hvordan NemRefusion kan blive endnu bedre. Og vi er dermed på vej mod en ny og forbedret løsning.

I praksis vil det betyde, at brugerne i de kommende måneder vil opleve, at der sker ændringer i det NemRefusion, de kender i dag. Forbedringerne er delt op i følgende faser:

  • Nyt design i NemRefusion kommer i maj 2018
  • Mere brugervenlige tekster kommer i september 2018
  • Forbedret flow gennem løsningen kommer i slutningen af 2018

Nyt design i NemRefusion
NemRefusion er en løsning under Virk.dk, og skal derfor også overholde Virk.dk’s krav til design. Den 19. maj 2018 får NemRefusion således et helt nyt look, og NemRefusion vil derfor efter denne dato se anderledes ud. I første omgang ændres der hverken i tekster eller logik i løsningen, men designet er blevet meget mere brugervenligt, hvilket skal medvirke til, at det virker mere tilgængeligt at foretage indberetninger i løsningen.

Teksterne i NemRefusion bliver mere brugervenlige
En af konklusionerne fra de forskellige workshops med brugerne var, at sproget i NemRefusion trænger til en generel opdatering og forbedring. Vi hørte eksempelvis fra brugerne, at mange af hjælpeteksterne ikke giver den nødvendige information, og at de forskellige spørgsmål med fordel kan skrives i et mere brugernært sprog.

Disse gode input har resulteret i, at vi nu er i gang med at omskrive samtlige tekster i løsningen. De nye tekster vil blive implementeret i NemRefusion i løbet af september 2018. Vi håber, at de nye tekster vil være en hjælp til at udfylde de forskellige spørgsmål i indberetningerne korrekt, og at de vil gøre det til en bedre oplevelse at arbejde i løsningen.

Sidst i 2018 vil der komme et bedre flow i løsningen
For at gøre det så hurtigt og enkelt som muligt at indberette i NemRefusion, vil vi forbedre indberetningsflowet, så brugerne vil opleve at blive guidet bedre gennem løsningen. Vi ændrer også på løsningens logik, så der kun skal svares på det absolut nødvendige. 

Disse ændringer vil også resultere i, at spørgsmålene kommer i en mere logisk rækkefølge, og at det bliver hurtigere og mere logisk at indberette i løsningen.

I teamet bag NemRefusion glæder vi os til at implementere de nye ændringer over de kommende måneder, og vi håber, at de vil blive taget godt imod.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410