Opsummering af teknisk dialog på BBR og DAR

Projekterne BBR og DAR har nu færdiggjort dialogen med leverandørerne forud for udbuddene af projekterne.

Projekterne BBR og DAR gennemførte den 11. og 12. december 2014 en runde med teknisk dialoger med interesserede leverandører. Formålet med møderne var primært at gå i dybden med det offentliggjorte materiale, og derigennem skabe en fælles forståelse af, hvad projekterne indebærer, og hvilke uhensigtsmæssigheder der evt. skal håndteres hos KOMBIT.

Forud for den tekniske dialog blev relevant materiale offentliggjort sammen med en række spørgsmål. Dette kan du finde her.

Ni leverandører deltog

Følgende leverandører deltog i den tekniske dialog:

  • IBM
  • CGI
  • Netcompany
  • EG
  • KMD
  • Systematic
  • CSC
  • Atkins
  • Avanade

I dokumentet nedenfor under downloads, har KOMBIT samlet et kort, anonymiseret, resume af de anbefalinger og bemærkninger, som leverandørerne kom med under den tekniske dialog.

Vi vil gerne takke alle interesserede leverandører for deres deltagelse og konstruktive feedback på informationsmøderne og den tekniske dialog.