Opsamling af leverandørdialog på syge- og barselsdagpengeområdet

KOMBIT har i samarbejde med ATP afholdt teknisk dialog med interesserede leverandører til nye sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer på syge- og barselsdagpengeområdet.

KOMBIT og ATP undersøger i øjeblikket mulighederne for at samarbejde om konkurrenceudsættelse af nye sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer på henholdsvis syge- og barseldagpengeområdet. Samarbejdet vil i givet fald omfatte en række elementer i konkurrence-udsættelsen, herunder muligheden for at gennemføre en fælles udbudsforretning.

Som et led i undersøgelsen har KOMBIT og ATP i november 2012 og januar 2013 afholdt en indledende teknisk afklaringsdialog med en række leverandører i forhold til de kommende udbud. Muligheden for at deltage i dialogen har været offentligt annonceret på KOMBITs hjemmeside.

I god tid inden møderne fremsendte KOMBIT et oplæg til dialog, som bl.a. indeholdt ni spørgsmål til de interesserede leverandører. Dette oplæg, samt et anonymiseret resume af dialogen, finder du under "Alle dokumenter" i højrespalten.