Oplæg fra forårets aflyste Kommunedage udbydes nu som webinarer

KOMBIT udbyder to spændende webinarer om it-indkøb/anskaffelse med SKI02.19 og status på KOMBITs projektportefølje.

Siden aflysningen af forårets Kommunedage har KOMBIT set på muligheden for at afvikle dele af det ellers planlagte program online. Det er nu lykkedes, og vi kan derfor med glæde præsentere to kommende webinarer, hvor vi sammen med de planlagte oplægsholdere fra Kommunedagene vil holde et webinar vedrørene SKI02.19 og et webinar, hvor vi giver en status på KOMBITs projektportefølje. Læs mere om de to webinarer herunder.

Styr på den fælleskommunale infrastruktur med it-indkøb/-anskaffelse med SKI02.19

Lyt med og få indblik i hvordan din kommune kan bruge SKI02.19 til at sikre at den fælleskommunale infrastruktur udbredes til kommunens systemportefølje.

På webinaret får du svar på:

  • Hvad skal man være opmærksom på, når man bruger SKI02.19?
  • Hvordan håndhæver man kravene?
  • Hvordan kan man gribe dialogen med leverandøren an?
  • Hvilken rolle spiller henholdsvis leverandøren, kommunen, SKI og KOMBIT?

I løbet af webinaret vil SKI via oplæg byde ind med viden om SKI02.19 og SKI02.18. Derudover vil Viborg Kommune ved It- og Digitaliseringschef Erik Sørensen bidrage med Viborg Kommunes erfaringer med at håndhæve krav til brugen af den fælleskommunale infrastruktur ved indkøb på SKI02.19.

Målgruppe

Dette webinar er målrettet it- og digitaliseringschefer, digitaliseringskonsulenter, KOMBIT-programleder, infrastrukturansvarlige og personer der er involveret i eller ansvarlige for kommunens it-indkøb/-anskaffelser.

Tid og tilmelding

Webinaret afvikles online den 8. juni kl. 10-12 via Skype eller Teams.

Læs mere og tilmeld dig her.

Status på KOMBITs projektportefølje

På dette webinar giver Peter Egelund, projektdirektør i KOMBIT, en status for udvalgte KOMBIT-projekter. Deltagerne har undervejs mulighed for at stille spørgsmål. Desuden deltager også Hans Christian Jelstrup, underdirektør i ATP, så det vil ligeledes være muligt at stille spørgsmål til Udbetaling Danmarks monopolbrudsprojekter.

Målgruppe

Bemærk at dette webinar udelukkende er målrettet KOMBITs programledere og it- og digitaliseringschefer i kommunerne.

Tid og tilmelding

Webinaret afholdes online den 16. juni kl. 11-12 via Skype eller Teams.

Tilmeld dig her. Sidste frist for tilmelding er den 15. juni kl. 12.

Sæt kryds i kalenderen til efterårets Kommunedage

Hvis ikke du allerede har gjort det, så husk at sæt kryds i kalenderen til efterårs Kommunedage som bliver afholdt den 17. november i Aarhus og den 18. november i Køge. Kommunedagene er målrettet kommunernes it- og digitaliseringschefer og KOMBIT-programledere.

Mere info om tilmelding og program følger på den anden side af sommerferien.