Opgaveliste til kommuner ifm. Aula

Kommunerne bør allerede i 2017 begynde på planlægningen af implementeringen af Aula. Et nyt opgaveoverblik giver overblik over de forestående opgaver.
Implementeringen af Aula bliver en væsentlig opgave i både kommuner, skoler og dagtilbud.

Implementeringen af Aula bliver en væsentlig opgave i både kommuner, skoler og dagtilbud. Allerede nu i 2017 bør kommunerne derfor begynde at sit eget projekt Aula, der kan stå for implementeringen af Aula i den enkelte kommune.

Opstarten i 2017 bør have fokus på, at kommunen får fastlagt de strategiske, organisatoriske og ressourcemæssige rammer, der skal til for at gennemføre implementeringen af Aula.

Aula får - når det er færdigimplementeret - en brugerskare på over 2 mio. danskere. Derfor råder KOMBIT kommunerne til at arbejde målrettet for at skabe det nødvendige opgave- og tidsmæssige rum til at gennemføre implementeringen.

Aktiviteter samlet i opgaveliste

Ud fra implementeringsplanen for Aula har KOMBIT identificeret en række hovedaktiviteter som kommune, skoler og dagtilbud skal eller kan gennemføre i forbindelse med implementeringen. Dette er samlet i en "opgaveliste".

Formålet med opgavelisten er at:

  • Synliggøre implementeringsopgaver hos kommuner, skoler og dagtilbud
  • Kommunerne får input til at vurdere omfanget af opgaven med at implementere Aula og behovet for ressourceallokering.

Opgavelisten er foreløbig og vil løbende blive opdateret. Den skal ses som et dynamisk redskab, hvor til kommunerne også kan bidrage og videndele. Opgavelisten vil senere blive indarbejdet i de implementeringsdokumenter, som leverandøren udarbejder.

Læs vejledning til opgavelisten her

Åbn selve opgavelisten her

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
3334 9426