Opdatering af vejledning til opsigelse af monopolbrudskontrakter

KOMBIT annoncerer opdatering til opsigelsesprocesserne ifm. monopolbruddet.

Når landets 98 kommuner, Udbetaling Danmark og KOMBIT i de kommende år idriftsætter en række nye it-løsninger under monopolbruddet, betyder det samtidig, at de eksisterende KMD-kontrakter skal siges op.

For at sikre, at kontrakterne opsiges rettidigt, har KOMBIT og Udbetaling Danmark udarbejdet en vejledning, der giver kommunerne et samlet overblik over opsigelsesprocesserne ifm. monopolbruddet.

Ændringer i bilag A

KMD har netop opdateret bilag A til vejledningen om opsigelse af kontrakter. Bilaget indeholder de materialenumre, der indgår i standardopsigelserne for Aktiv og Sygedagpenge. Listen er bl.a. opdateret med timeregelsmodulet på KMD Aktiv.

Hvad skal kommunerne gøre?

Kommunerne behøver ikke foretage sig noget i forbindelse med opdateringen, da henvisningen i opsigelsen til bilag A også vil gælde det opdaterede bilag A.

KOMBIT har i forbindelse med opsigelserne fået en række spørgsmål, om hvor meget kommunerne selv skal tilføje til standardopsigelserne. Vi skal derfor præcisere, at eventuelle supplerende materialenumre, der ikke fremgår af bilag A, kan tilføjes af kommunerne direkte i opsigelsen. Som det fremgår af vejledningen, kan KMD’s kundecontroller hjælpe med de supplerende materialenumre.

Generel frigørelsesklausul

KOMBIT skal endvidere henlede opmærksomheden på følgende afsnit i vejledningen (s. 8), som kommunen aktivt bør forholde sig til:

KOMBIT og KMD har aftalt, at når en kommune har specificeret, hvad der opsiges i overensstemmelse med det ovenfor anførte, så kan en kommune frigøre sig for yderligere betalingsforpligtelser, som kommunen ikke har været opmærksom på og derfor ikke anført i opsigelsen, hvis kommunen i opsigelsen anfører, at ”Denne opsigelse har i øvrigt til formål at afbryde alle betalingsforpligtelser, som følge af at X Kommune ophører at anvende KMD Xxxxxx.” Se for øvrigt det konkrete forslag til opsigelser i bilag 3.

Kommunen skal således selv indsætte den nævnte tekst i opsigelsen, hvis det ønskes. Har kommunen allerede indsendt opsigelsen, men utilsigtet ikke fået afsnittet med, kan kommunen rette henvendelse til det pågældende projekt i KOMBIT.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål om vejledningen til opsigelse af kritiske it-løsninger, kan du kontakte monopolbrudsprogrammet i KOMBIT på mbprogrammet@kombit.dk.