Opdatering af Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering

KLIK står overfor en grundlæggende opdatering allerede medio oktober.

De kommunale brugere af KLIK har i en længere periode skulle slås med nogle uhensigtsmæssige arbejdsgange og systemopsætninger.

Det glæder derfor også teamet bag KLIK, at kunne annoncere en større opdatering til løsningen, som skal forbedre brugeroplevelsen for de kommunale brugere.

Opdateringen betyder, at løsningen vil være lukket fra fredag den 15. oktober kl. 17.00 til tirsdag den 19. oktober kl. 08.00.

Hvad kan de kommunale brugere se frem til?

De vigtigste ændringer for de kommunale brugere bliver en grundlæggende oprydning i opgavedubletter.

De kendte problemer og fejl, som mange tidligere har oplevet, i forbindelse med oprettelse af nye brugere og tildeling af brugertyper, bliver løst.

Ligeledes vil tidligere fejl, i forbindelse med markering af opgaver som ”Fuldført”, også blive løst.

Hertil kommer en ny og efterspurgt funktion, hvor kommunen adviseres når KOMBIT sender en besked i en ”Master-opgave” eller i en ”Bølge”.

Praktisk i forbindelse med opdateringen

Lukkevinduet er koordineret med alle de projekter i KOMBIT, der har aktive opgaver i KLIK.

Vær særligt opmærksom på at lukkevinduet ikke får konsekvenser for eventuel løsning af KLIK-opgaver i kommunen.

Alle KLIK-opgavers deadline gælder fortsat – trods lukkevindue.

Vi håber at de kommunale brugere får stor glæde af de nye opdateringer.

 

Kontakt

PMO-konsulent
6194 4022