Opdateret opgaveoverblik for Støttesystemerne

Opgaveoverblikket for Støttesystemerne offentliggøres nu i en opdateret version 1.1, der bl.a. indeholder roller og kompetencer i relation til opgaverne.

KOMBIT offentliggør nu opgaveoverblikket for Støttesystemerne i en version 1.1., som indeholder roller og kompetencer i forhold til opgaverne og fire vejledninger.

Du finder opgaveoverblikket her.

Væsentligste tilføjelser

De væsentligste tilføjelser er følgende:

  • Under hver af opgaverne er det tilføjet hvilken rolle, der udfører opgaven og hvilke kompetencer, der kræves for at kunne udfylde rollen. For overblikkets skyld er alle roller med tilhørende kompetencer også samlet i en vejledning. 
  • For at kunne ibrugtage KY, KSD, SAPA og Støttesystemerne er det en væsentlig forudsætning, at den enkelte kommune etablerer en lokal Identity Provider. Der er derfor udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvilke overvejelser den enkelte kommuner skal igennem i forbindelse med etablering af en Identity Provider. 
  • Den enkelte medarbejders adgang til KY, KSD og SAPA vil blive styret ud fra jobfunktionsroller. Der er derfor udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan kommunerne på en hensigtsmæssig måde kan udarbejde jobfunktionsroller og knytte dem til brugersystemroller. 
  • Til de kommuner, der ønsker at tænke langsigtet, er der udarbejdet en vejledning til, hvordan kommunerne kan udarbejde en strategi for hændelsesorientering. Den er målrettet kommuner, der ønsker en strategi for at hændelsesorientere udvalgte it-systemer i deres egen systemportefølje. Det skal understreges, at det er et oplæg til den fremadrettede strategi og ikke en opgave, der skal være løst inden KY, KSD og SAPA tages i brug. 

Støttesystemernes netværksdage

Husk at der afholdes Støttesystemernes første netværksdage d. 11. og 12. marts 2015. Her introducerer vi de store linjer, konkretiserer kommunernes opgaver og roller og skaber rum til dialog om de opgaver, kommunerne og KOMBIT i fællesskab står overfor.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0423